สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งขอยูสเซอร์-พาสเวิร์ด
เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครเรียน-สอบธรรมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คลิกที่นี้
การแจ้งขอ-ส่งรายชื่อสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง
สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ค้นรายชื่อผู้สมัครสอบ ๒๕๕๙

ติดต่อสำนักเรียน/สนามสอบเพื่อสมัคร

เข้าเว็บไซต์หลัก