February 01 2015 04:03:28
เมนู
หน้าแรก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งลิงค์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งภาพ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ติดต่อสำนักเรียน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
วัดในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๕๗
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดระเบียบฯ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๕๓
ข้อปฏิบัติในการจัดเรียงใบตอบ
ระเบียบการตรวจ ๒๕๕๓
แบบฟอร์มบัญชี ธศ.
แบบฟอร์มบัญชีธรรมศึกษา

ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ
จำนวนส่งสอบ (สถ.)

ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

บัญชีที่โปรแกรม
ทำให้อัตโนมัติ

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
ระบบค้นข้อมูล
ผลสอบธรรม ๒๕๔๓-๕๖

อนุมัติสนามสอบ ๒๕๕๗
สนามสอบชั้นโท-เอก ๒๕๕๗
สนามสอบ ธ.ศ.ส่วนกลาง
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ม)
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ธ)

รายชื่อผู้สอบได้ ๒๕๕๗

ส่วนกลาง
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
สนามสอบ ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี กทม. ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
ธ.ศ. กทม.
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
น.ธ.โท-เอก ทั่วประเทศ ๒๕๕๕
พัสดุเอกสารการสอบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (3)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?

กระทู้เคลื่อนไหวล่าสุด
  กระทู้ ดู คำตอบ ตอบล่าสุด
แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สนามหลวง แผนกธรรม
171 0 phng
29-01-2015 16:31
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
2953 2 krittayot
08-01-2015 14:11
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา
สนามหลวง แผนกธรรม
887 1 phng
24-12-2014 12:15
กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
4452 3 phng
04-11-2014 19:32
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง
สนามหลวง แผนกธรรม
2173 1 phng
07-10-2014 10:53
กระดาษคำตอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
6692 2 krittayot
23-09-2014 06:39
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
สนามหลวง แผนกธรรม
17825 1 phng
26-08-2014 10:17
มีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม ศ.ต่างๆ
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
3663 2 phng
25-08-2014 22:41
แบบฟอร์มบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง
สนามหลวง แผนกธรรม
4756 0 phng
18-08-2014 16:23
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๖
สนามหลวง แผนกธรรม
477519 0 phng
17-08-2014 09:58
นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบที่ใดบ้าง
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
1887 3 phng
07-08-2014 17:31
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา
สนามหลวง แผนกธรรม
8700 5 phng
18-07-2014 15:30
แจ้งประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่พิมพ์แล้ว
สนามหลวง แผนกธรรม
5121 0 phng
25-04-2014 12:23
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท 2556
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
9231 0 krittayot
28-03-2014 15:53
หนังสือสอบธรรม ๒๕๕๖
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
4094 0 gongtham
23-01-2014 15:51
ทำไมผลสอบ นธ.ตรี ภาคอื่นๆ
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
8397 1 phng
31-12-2013 15:45
อยากสอบถามเรื่องการสอบครั้งใหม่นักธรรมโท-เอก
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
12429 2 Somebody
29-11-2013 23:43
ขนาดกระดาษสอบธรรมศีษา ๒๕๕๖
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
6875 1 gongtham
13-11-2013 01:22
บรรยากาศการตรวจข้อสอบ น.ธ.ตรี ส่วนกลาง ณ วัดยาง
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
2740 0 webmaster
05-11-2013 09:02
แบบฟอร์มบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖ สำหรับสำนักงานเจ้าคณะภาค
สนามหลวง แผนกธรรม
3703 0 phng
27-10-2013 10:24
กระทู้จากกระดานข่าว
กระทู้ใหม่
แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา
กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง
กระทู้ยอดนิยม
ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554) [32]
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕ [10]
พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง [6]
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา [5]
สนามสอบที่อนุมัติแล้ว [5]
บทความล่าสุด
ตัดกรรมได้จริงหรือ
เพื่อพ่อ...
เพื่อความสุขของในหลวง มาสอบทดสอบธรรมในตนกันเถอะ
ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท้งเถื่อน)
มองเป็นเห็นธรรม : ธรรมศึกษา เรียนแล้วได้อะไร
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการสอบธรรมศึกษา
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี - โท - เอก พ.ศ. ๒๕๕๒
บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒
รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภาค
ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
งานธรรมศึกษา....งานเล็กๆ ที่พระทำ.....แต่เป็นงานใหญ่ของสังคม
๒ ล้านดวงใจ….สอบธรรม....เพื่อในหลวง
สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั่วหน้า
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒
ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ
บทความยอดนิยม
  บทความ อ่าน เพิ่มโดย
» รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภาค
On: สนามหลวง แผนกธรรม
25943 webmaster
30/10/2009 15:02
» สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
15567 webmaster
18/09/2009 18:35
» บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒
On: สนามหลวง แผนกธรรม
10425 webmaster
03/11/2009 22:41
» พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
On: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
8830 webmaster
18/09/2009 18:32
» พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
6523 webmaster
18/09/2009 18:39
» ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระส...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
6393 webmaster
06/01/2010 20:53
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
5846 webmaster
04/11/2009 08:32
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒
On: สนามหลวง แผนกธรรม
5507 webmaster
01/10/2009 19:38
» ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
On: สนามหลวง แผนกธรรม
5397 phrato
30/10/2009 13:28
» ตำนานการสอบพระปริยัติธรรม
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
4904 webmaster
18/09/2009 18:33
» ตำนานการแปลพระปริยัติธรรม ในรัชกาลที่ ๕
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
4848 webmaster
18/09/2009 18:34
» การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
4774 webmaster
18/09/2009 18:36
» สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั...
On: สาระเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
4601 webmaster
13/10/2009 18:57
» พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
4539 webmaster
24/09/2009 20:40
» ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
4298 webmaster
18/09/2009 18:37
บทความทั้งหมด
ดาวน์โหลดยอดนิยม
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 91588
ข้อสอบและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 42807
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๑ 37852
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๓ 34818
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๐ 27467
บัญชี ศ. ๕ (สำหรับธรรมศึกษา) 25693
บัญชี ศ. ๑ (สำหรับนักธรรม) 24951
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๔ 24684
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ 23188
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๙ 21148
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ 19840
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๘ 19232
บัญชี ศ. ๖ (สำหรับธรรมศึกษา) 19151
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๗ 18998
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๖ 18743
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๕ 18497
บัญชี ศ. ๒ (สำหรับนักธรรม) 17722
บัญชี ศ. ๗ (สำหรับธรรมศึกษา) 15098
บัญชี ศ.๕ (ธรรมศึกษาชั้นตรี) 14842
หนังสือธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวนลิขสิทธิ์) 14306
บัญชี ศ. ๓ (สำหรับนักธรรม) 13343
หนังสือธรรมศึกษาชั้นโท (สงวนลิขสิทธิ์) 12690
หนังสือธรรมศึกษาชั้นเอก (สงวนลิขสิทธิ์) 11781
บัญชีรับใบตอบนักธรรม 11413
ฟอนท์ภาษาบาลี สำหรับพิมพ์ฉายาพระภิกษุ 11055
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 9472
บัญชี ศ.๘ (ธรรมศึกษา) ประกาศผลสอบ 9345
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๗ 9180
บัญชี ศ.๔ (นักธรรม) ประกาศผลสอบ 8740
บัญชี สถ.๕ ส่งจำนวนนักธรรมชั้นตรี ส่ว... 8438
หนังสือ สอบธรรมฯ พ.ศ. 2553 8185
บัญชี สถ.๕ ส่งจำนวนนักธรรมชั้นโท-เอก ... 7755
บัญชี สถ.๖ ส่งจำนวนธรรมศึกษา ส่วนภูมิ... 7119
บัญชี ศ.๗ (ธรรมศึกษา) มีสูตรวัดผลคะแนน 6776
แฟ้มนำเสนอการรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็... 6437
บัญชี ศ.๓ (นักธรรม) มีสูตรวัดผลคะแนน 5678
พระรูปสมเด็จพระสังฆราช (เป็นพระรูปที่... 5636
บัญชี สถ.๖ และบัญชีแจ้งประธาน-ผู้รับข... 5405
บัญชี สถ.๕ และบัญชีแจ้งประธาน-ผู้รับข... 5310
บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษา 4924
ดาวน์โหลดมาใหม่
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ นักธรรม 61
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา 4861
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา 1998
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา 2236
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖) 3494
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖) 4870
บัญชี ศ.๕ (ธรรมศึกษาชั้นตรี) 14842
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ 23188
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๗ 9180
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ 19840
บัญชี ศ. ๒ (สำหรับนักธรรม) 17722
บัญชี ศ. ๖ (สำหรับธรรมศึกษา) 19151
บัญชี ศ. ๕ (สำหรับธรรมศึกษา) 25693
บัญชี ศ. ๑ (สำหรับนักธรรม) 24951
หนังสือสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 1059
บัญชี ศ.๘ (ธรรมศึกษา) ประกาศผลสอบ 9345
บัญชี ศ.๗ (ธรรมศึกษา) มีสูตรวัดผลคะแนน 6776
บัญชี ศ.๔ (นักธรรม) ประกาศผลสอบ 8740
บัญชี ศ.๓ (นักธรรม) มีสูตรวัดผลคะแนน 5678
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 9472
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 1462
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 979
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 946
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 1250
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 3631
แฟ้มนำเสนอการรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็... 6437
บัญชีรับใบตอบนักธรรม 11413
บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษา 4924
บัญชี ศ. ๗ (สำหรับธรรมศึกษา) 15098
บัญชี ศ. ๓ (สำหรับนักธรรม) 13343
บัญชี สถ.๕ และบัญชีแจ้งประธาน-ผู้รับข... 1375
บัญชี สถ.๖ และบัญชีแจ้งประธาน-ผู้รับข... 5405
บัญชี สถ.๕ และบัญชีแจ้งประธาน-ผู้รับข... 5310
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอ... 1779
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโ... 1450
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ส... 1831
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นต... 1919
หนังสือ สอบธรรมฯ พ.ศ. 2553 8185
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 91588
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๓ 3697
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโท-เอก

         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ ๓ สนามสอบ คือ สนามวัดตากฟ้า สนามสอบวัดโพธาราม และสนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิตร เพื่อรับทราบปัญหาและนำเสนอผู้ใหญ่ต่อไป...ชมภาพบรรยากาศ...

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ หนึ่งร้อยปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นวันครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. ๒๔๑๑) รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอ (๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา

         พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ...อ่านต่อ...

วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา

         วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า "ปวารณา" จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ... อ่านต่อ ...

การออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ น.ธ.ตรี ประจำปี ๒๕๕๓

         วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าคณะผู้ปกครอง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

         ภาพชุดนี้ เป็นภาพบางส่วนของการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ของผู้บิหาร ของพระเจ้าหน้าที่ และของเจ้าคระพระสังฆาธิการตามการปกครอง...ชมภาพบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ...

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันมาฆบูชา

         วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาท

         วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ...อ่านต่อ...

ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 5

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 82
สมาชิกใหม่: phng
สมาชิกใช้งานล่าสุด
katathammo 1 วัน
phng 2 วัน
krittayot 3 สัปดาห์
gongtham 6 สัปดาห์
Somebody15 สัปดาห์
Sikarin22 สัปดาห์
unz51 สัปดาห์
yindee195262 สัปดาห์
mtde63 สัปดาห์
webmaster64 สัปดาห์
วารสารแม่กองธรรมสาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 37,664,089 ผู้เยี่ยมชม