May 26 2016 17:34:55
เมนู
หน้าแรก
เรื่องสอบธรรม-ปัญหา-เฉลย
รับข้อสอบธรรมสนามหลวง
ดาวน์โหลดสมุดเซ็นเยี่ยม
คำปราศรัย วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๘
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม ขอแก้ไข
นักธรรม แจ้งสถิติคงสอบ
ธรรมศึกษา ขอแก้ไข
ธรรมศึกษา แจ้งสถิติคงสอบ

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งลิงค์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งภาพ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
วัดในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๘
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๘
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดระเบียบฯ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๕๓
ข้อปฏิบัติในการจัดเรียงใบตอบ
ระเบียบการตรวจ ๒๕๕๓
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

บัญชีแจ้งรายชื่อวัด
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

สนร.ส่วนกลาง รับใบตอบ ธศ.
สนง.ภาค(ม) รับใบตอบ ธศ.
สนง.ภาค(ธ) รับใบตอบ ธศ.

สนามสอบ ธศ. ส่วนกลาง
สนามสอบ ธศ. ภูมิภาค (ม)
สนามสอบ ธศ. ภูมิภาค (ธ)

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ประกาศ

หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)


ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง
เกณฑ์สอบได้
นักธรรม ๒๘๐/๔๐๐ (ต้องไม่มีวิชาต่ำกว่า ๒๕ คะแนน)
ธรรมศึกษา ๒๐๐/๔๐๐ (ต้องไม่มีวิชาต่ำกว่า ๒๕ คะแนน)
หมดเขตแจ้งแก้ไขข้อมูลและการระงับผลสอบ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙


ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นโท-เอก, ธรรมศึกษาทุกชั้น สำนักเรียนส่วนกลาง
พิมพ์เสร็จแล้ว เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

สำนักเรียนส่วนกลาง ทำหนังสือขอรับประกาศนียบัตรพร้อมรับได้
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จำนวนประกาศนียบัตร: ส่วนกลาง | ส่วนภูมิภาค (ม) | ส่วนภูมิภาค (ธ)
กระทู้เคลื่อนไหวล่าสุด
  กระทู้ ดู คำตอบ ตอบล่าสุด
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
7889 1 phng
29-12-2015 19:19
วีดิโอแนะนำวิธีค้นผลสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
5898 0 phng
10-08-2015 17:19
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
สนามหลวง แผนกธรรม
16402 6 phng
10-08-2015 16:31
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
4277 1 phng
06-08-2015 17:13
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
6235 1 phng
06-08-2015 17:11
ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
3577 2 phng
28-07-2015 13:40
หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
3782 2 phng
01-07-2015 19:35
แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
9229 3 phng
29-06-2015 13:34
แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้...
สนามหลวง แผนกธรรม
5830 1 katathammo
10-05-2015 16:28
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
30774 2 krittayot
08-01-2015 14:11
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา...
สนามหลวง แผนกธรรม
5959 1 phng
24-12-2014 12:15
กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
7728 3 phng
04-11-2014 19:32
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
4774 1 phng
07-10-2014 10:53
กระดาษคำตอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
11295 2 krittayot
23-09-2014 06:39
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
24852 1 phng
26-08-2014 10:17
มีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม ศ.ต่างๆ...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
7418 2 phng
25-08-2014 22:41
แบบฟอร์มบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
12384 0 phng
18-08-2014 16:23
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๖...
สนามหลวง แผนกธรรม
591300 0 phng
17-08-2014 09:58
นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบที่ใดบ้าง...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
5587 3 phng
07-08-2014 17:31
แจ้งประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่พิมพ์แล้ว...
สนามหลวง แผนกธรรม
8802 0 phng
25-04-2014 12:23
กระทู้จากกระดานข่าว
กระทู้ใหม่
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘...
วีดิโอแนะนำวิธีค้นผลสอบธรรมสนามหลวง...
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง ๒๕๕๘...
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘...
กระทู้ยอดนิยม
ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)... [32]
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕ [10]
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา... [6]
พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง... [6]
สนามสอบที่อนุมัติแล้ว [5]
บทความล่าสุด
ตัดกรรมได้จริงหรือ
เพื่อพ่อ...
เพื่อความสุขของในหลวง มาสอบทดสอบธรรมในตนกันเถอะ...
ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท้งเถื่อน)
มองเป็นเห็นธรรม : ธรรมศึกษา เรียนแล้วได้อะไร...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า...
พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการสอบธรรมศึกษา...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี - โท - เอก พ.ศ. ๒๕๕๒...
บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภาค...
ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
งานธรรมศึกษา....งานเล็กๆ ที่พระทำ.....แต่เป็นงานใหญ่ของสังคม...
๒ ล้านดวงใจ….สอบธรรม....เพื่อในหลวง
สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั่วหน้า...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒...
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒...
ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
บทความยอดนิยม
  บทความ อ่าน เพิ่มโดย
» รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
30471 webmaster
30/10/2009 15:02
» สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
17131 webmaster
18/09/2009 18:35
» บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
12131 webmaster
03/11/2009 22:41
» พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
On: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
11845 webmaster
18/09/2009 18:32
» ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระส...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
8435 webmaster
06/01/2010 20:53
» พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
7970 webmaster
18/09/2009 18:39
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
7511 webmaster
04/11/2009 08:32
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
7201 webmaster
01/10/2009 19:38
» ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
6543 phrato
30/10/2009 13:28
» ตำนานการสอบพระปริยัติธรรม...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
6058 webmaster
18/09/2009 18:33
» การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
6007 webmaster
18/09/2009 18:36
» ตำนานการแปลพระปริยัติธรรม ในรัชกาลที่ ๕...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
5960 webmaster
18/09/2009 18:34
» สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั...
On: สาระเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
5718 webmaster
13/10/2009 18:57
» พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
5670 webmaster
24/09/2009 20:40
» ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
5488 webmaster
18/09/2009 18:37
BAD+BABAD+B7BAD+A4BAD+7BAD+12BAD+C1BAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ดาวน์โหลดยอดนิยม
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 19324
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 16481
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 10018
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 9812
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 8623
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 7428
ข้อสอบและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๒... 7332
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 6698
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๓... 6652
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบนักธรรม... 6213
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 5804
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘... 5596
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๘... 5579
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 5100
บัญชีส่งจำนวนธรรมศึกษา (สถ.)... 4860
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษ... 4722
บัญชีแจ้งรายชื่อวัด... 4351
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 4220
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๑... 4128
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ นักธรรม... 4113
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๐... 3733
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 3724
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๔... 3713
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 3685
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๘... 3404
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๗... 3304
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘... 3040
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๙... 3001
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๕... 2976
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี... 2911
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๖... 2725
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นต... 2694
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา... 2617
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา... 2537
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอ... 2351
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๘... 2319
หนังสือธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวนลิขสิทธิ... 2208
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 2111
ฟอนท์ภาษาบาลี สำหรับพิมพ์ฉายาพระภิกษุ... 1982
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโ... 1938
ดาวน์โหลดมาใหม่
บัญชีต่างประเทศ ๒๕๕๘... 211
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก (สงวน... 347
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (สงวนล... 397
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวน... 483
ต่างประเทศ ธรรมศึกษา... 468
ต่างประเทศ นักธรรม... 350
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘... 3040
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 5804
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษ... 4722
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบนักธรรม... 6213
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ นักธรรม... 4113
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๘... 2319
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๘... 5579
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘... 5596
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอ... 2351
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโ... 1938
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี... 2911
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นต... 2694
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 3724
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 7428
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 9812
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 16481
บัญชีแจ้งรายชื่อวัด... 4351
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 4220
บัญชีส่งจำนวนธรรมศึกษา (สถ.)... 4860
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา... 2537
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา... 2617
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 6698
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 8623
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 19324
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 3685
หนังสือสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖... 783
บัญชี ศ.๗ (ธรรมศึกษา) มีสูตรวัดผลคะแน... 1136
บัญชี ศ.๓ (นักธรรม) มีสูตรวัดผลคะแนน... 983
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 5100
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 882
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 635
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 722
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 725
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 2111
BAD+B4BAD+12ǹBAD+CBAD+2BAD+BŴBAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโท-เอก

         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ ๓ สนามสอบ คือ สนามวัดตากฟ้า สนามสอบวัดโพธาราม และสนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิตร เพื่อรับทราบปัญหาและนำเสนอผู้ใหญ่ต่อไป...ชมภาพบรรยากาศ...

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ หนึ่งร้อยปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นวันครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. ๒๔๑๑) รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอ (๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา

         พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ...อ่านต่อ...

วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา

         วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า "ปวารณา" จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ... อ่านต่อ ...

การออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ น.ธ.ตรี ประจำปี ๒๕๕๓

         วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าคณะผู้ปกครอง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

         ภาพชุดนี้ เป็นภาพบางส่วนของการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ของผู้บิหาร ของพระเจ้าหน้าที่ และของเจ้าคระพระสังฆาธิการตามการปกครอง...ชมภาพบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ...

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันมาฆบูชา

         วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาท

         วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ...อ่านต่อ...

สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 7

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng 1 สัปดาห์
katathammo 1 สัปดาห์
Love Loei 1 สัปดาห์
gongtham 3 สัปดาห์
Somebody21 สัปดาห์
krittayot22 สัปดาห์
unc25 สัปดาห์
tonls25 สัปดาห์
robster38 สัปดาห์
Sikarin42 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.14 วินาที 41,616,903 ผู้เยี่ยมชม